Aanspreekpersonen integriteit

Als club vinden we het belangrijk dat onze leden in een veilige omgeving plezier beleven aan hun sport. Toch is het mogelijk dat niet iedereen zich goed in haar vel voelt als gevolg van een of andere vorm van grensoverschrijdend gedrag. Dergelijk gedrag aanvaarden we niet, daarom is dit ook opgenomen in ons huishoudelijk reglement. 
We willen echter meer doen dan de zaken op papier zetten. Heb je als lid nood aan een babbel omdat je met iets zit of je je niet goed voelt? Weet dan dat SKF twee trainsters heeft die fungeren als Aanspreekpunt Integriteit (API).

Je kan steeds terecht bij Yanne en Sofie

Wij zijn Sofie en Yanne, beiden Aanspreekpersoon Integriteit (Club-API) van SKF Zwevegem. Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan je bij mij als Club-API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over fysiek, psychisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Yanne Van Averbeke – 0470 08 71 82

Sofie Dewyn – 0468 06 32 03

Heb je te maken met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, voel je je onder druk gezet,…? Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

Je kan ons een mailtje sturen op of bellen/sms’n/appen. Wil je afspreken? Bel dan een van ons, stuur een mailtje of een berichtje.

Als Club-API luisteren wij naar je vraag of verhaal, behandelen we jouw melding vertrouwelijk en geven je raad over hoe we met je melding verder gaan.